Rodokmen vám odkryje vaši minulost


</div>
<p><html><head></head><body>Už v dětském věku jste se hodně zajímali, kdo jsou lidé na babiččiných fotkách, které pečlivě střežila ve svém starém proutěném koši. Staré obrazy s rodinnými fotografiemi visely na stěnách a v denním světle už se vytrácely původní odstíny kolorovaných fotek, které kdysi nějaký šikovný fotograf upravoval. Pokud jste všechny tyhle rodinné skvosty zdědil a stále nevíte, koho vlastně na obrázcích máte vidět, pojďte se té historii spolu s badateli podívat na zoubek. Díky starým matričním knihám, ke kterým mají přístup pouze historici, se můžete dozvědět o všech vašich předcích a udělat si představu, z jaké rodiny vlastně pocházíte, a třeba také, kdo byl váš prapraděda a kolik měl dětí, nebo čím skutečně byl.</p>
<h2>
	Historie od vašich předků</h2>
<p>Málokdo přesně ví, kým byli jeho předkové, odkud pocházeli a také, čím si v životě prošli, a co vytvářelo jejich osud. Tohle všechno je zpětně velmi dobře dohledatelné díky matričním knihám, které člověka provázely od vlastního narození a křtin, přes vstup do manželství, narození potomků, až po úmrtí. Tohle všechno mohou historici pro vás vyhledat a sepsat tak, abyste nakonec do rukou obdrželi celý váš <a href=rodokmen. Krásně graficky upravený list, který budete zároveň moci vystavit, nebo jím třeba obdarovat vaše děti při svatebním obřadu. Protože právě vlastní historie byla tím, co vytvářelo a bude vytvářet vlastní budoucnost. Nechte vlastní kořeny dobře zdokumentovat, aby i další generace vašich potomků věděla, odkud vlastně na tento svět přišla a také kým jste byli vy sami.

336x280-1509716084.png