Panovník otrokem tradic

Bylo již mnohokráte popsáno, že skutečný život vládců ve vyspělých nekřesťanských civilizacích nebyl v žádném případě jen užíváním si moci a bohatství. Vyskytly se i případy panovníků, kteří zklamali své národy a říše a nezvládly zodpovědnost vlády. Někteří se chovali opravdu jak pouzí uživatelé moci a výhod, s ní spojených. Dnes bychom řekli, že zneužívali pravomoc veřejného činitele, špatně nakládali se svěřenými prostředky a své vlastní egoistické zájmy kladli nad zájem celku – tedy své země, říše, národa. Správný panovník byl mnohem více vázán ale odpovědností k dávným tradicím i k budoucím pokolením.

Zábava na povel

Rovněž ve využívání serailu se často musel odpovědný panovník řídit doporučeními astrologů, jejichž, v podstatě partnerské horoskopy, dávaly vládci doporučení, se kterými ženami má kdy vstoupit ve spojení, tak, aby to bylo optimální pro něj i celou zemi.

knihy-uvnitr-se-slivovici.jpg