Co je nejdůležitější

Můžeme samozřejmě polemizovat o tom, která lidská potřeba je nejdůležitější a porucha kterých částí inženýrských sítí je nejfatálnější. Toto srovnání nemá v podstatě smyslu, každý nese jinak ztrátu jiné části pohodlného života. Vše se ale dá vcelku dobře nahradit, pouze nefungující kanalizace však zasáhne velmi brutální silou do běžného životního komfortu.

Komplikace nejen v komfortu

Závady na systému odvodu splaškových vod, ale třeba i jen povrchových, dokáže život nejen komplikovat, ale dokonce ho ohrozit. Neodváděné a nečištěné odpadové vody jsou nebezpečnou bombou, která hrozí vypuknutím zdravotně hygienických nepříjemností. Každý problém v této časti lidského života je líhní bakterií, zásobníkem toxinů, jedovatých plynů, možnou líhní hmyzu nejen obtížného, ale i nebezpečného.

480x300-1509716084.png